Drafting and Negotiating International Commercial Contracts

Drafting and Negotiating International Commercial Contracts

788E
Innehåller:
- praktiska exempel och en ingående bild av principerna som styr kontrakt över landsgränser.
- grundkrav i ett välskrivet kontrakt
- djupgående analyser i förhandlingsprocesser
- skarpsynta kommentarer på de modellkontrakt som ges ut av ICC, Incoterms2010 och Unidroit Principles 2016
Ett utmärkt redskap för utövare och studerande som vill förstå och förbereda sig för huvudfrågorna som uppkommer när man hanterar internationella kontrakt.

1 660:-


Dispute Prevent and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards
Dispute avoidance is not generally on the mind of businesses and their in-house legal counsel...
850:-
Making Money with Incoterms® 2010
In most negotiations for imports and exports there are four primary areas buyers and sellers...
720:-
2017 Annual Review of International Banking Law & Practice - USB drive
For over 20 years, the Institute of International Banking Law & Practice has produced the world's...
1 250:-